Hubzilla Documentació:

Continguts

get_role_perms